Metodyka szkolenia
// Metodyka szkolenia

 • Zaplanowanie trasy wyprawy rowerowej obejmującej najpiękniejsze i    najbardziej interesujące kolarsko szosy lub tereny danego rejonu.
 • Szczegółowe przygotowanie uczestników do wyprawy rowerowej w danym    terenie: analiza map, ukształtowania terenu, planowanych przewyższeń do    pokonania i odcinków trasy, potencjalnych trudności, analiza prognoz pogody.
 • Organizacja miejsc noclegowych i odpoczynkowych podczas trwania całej    wyprawy.
 • Przewodnika rowerowego pokonującego wraz z grupą planowane odcinki    trasy.
 • Asysta samochodu serwisowego (w przypadku treningów i wycieczek    szosowych) wraz z zapleczem medycznym na wypadek upadku.
 • Kontakt radiowy z samochodem serwisowym oraz instruktorem (w czasie    trwania treningów rowerowych).
 • Nagrywanie video uczestników treningów i wypraw rowerowych.
 • Transport w obrębie tras rowerowych i miejsc noclegowych w czasie trwania    całego wyjazdu.
 • Ewentualna zwózka z miejsca zakończenia trasy rowerowej w danym dniu do    miejsca noclegowego.
 • Seminaria z zakresu bezpieczeństwa podczas uprawiania kolarstwa oraz    podnoszenia umiejętności technicznych uczestników wyjazdów.
 • Integracyjna wieczorna impreza dla uczestników.
 • Koszulki firmowe dla wszystkich uczestników szkolenia.
 • Pamiątkowe płyty DVD z multimedialnym materiałem zgromadzonym podczas    wycieczek rowerowych oraz dostarczanymi materiałami szkoleniowymi    (mapy itp.).