Metodyka szkolenia
// Metodyka szkolenia

 • Przygotowanie teoretyczno-strategiczne do przelotu: analiza map, programy do analizy lotów, tracki z dalekich przelotów zrealizowanych w danym miejscu, zdjęcia obrazujące kluczowe punkty przelotu.
 • Ułożenie trasy dla zawodników, wyznaczenie punktów zwrotnych pod kątem panujących warunków meteorologicznych oraz umiejętności uczestników szkolenia
 • Analizę warunków meteorologicznych pod kątem specyfiki miejsca oraz zamierzonego przelotu.
 • Dostarczenie uczestnikom multimedialnej bazy danych dotyczącej punktów zwrotnych, miejsc częstego występowania kominów (do wgrania na urządzenie GPS) oraz map multimedialnych i papierowych.
 • Obsługa logistyczna na miejscu wyjazdu
 • Wskazówki podawane z powietrza na bieżąco przez radio.
 • Nagrywanie video uczestników w czasie startów oraz w trakcie trwania samego lotu.
 • Wieczorną analizę zapisów GPS (tracków) przelotu każdego uczestnika w celu poprawy umiejętności taktycznych oraz strategicznych.
 • Wieczorną analizę zebranych materiałów wideo w celu poprawy techniki startu, kręcenia kominów oraz strategii przelotu.
 • Seminaria z zakresu meteorologii, termiki oraz taktyki przelotowej.
 • Organizacja zawodów ligi przelotowej dla uczestników wyjazdu/szkolenia